Lekcje z przeszłości: Zapobieganie przyszłym wypadkom poprzez przestrzeganie zasad BHP w pneumatyce

Praca ze sprężonym powietrzem wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedostosowanie się do tych zasad może prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników oraz innych osób.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy z takim powietrzem, należy postępować według następujących czterech kroków:

 1. Przygotowanie miejsca pracy oraz skompletowanie środków bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem pracy należy zaopatrzyć się w wszystkie niezbędne narzędzia i środki ochrony, takie jak okulary ochronne, rękawice oraz ochronniki słuchu. W przypadku pracy z wyższymi ciśnieniami niezbędne może okazać się również zastosowanie innych środków ochrony indywidualnej. Należy dokładnie sprawdzić miejsce pracy pod kątem ewentualnych zagrożeń, takich jak gorące elementy, ostre przedmioty czy praca na wysokości. W miarę możliwości warto odgrodzić miejsce pracy, aby ograniczyć ruch osób postronnych. Konieczne jest również poinformowanie przełożonego oraz koordynatora prac o planowanych czynnościach. W przypadku wykonywania pracy w grupie, pomoc innych pracowników może okazać się nieoceniona w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.
 2. Rozpoczęcie pracy. Przed rozpoczęciem pracy należy zamknąć zawory odcinające dopływ powietrza do elementów, które będą serwisowane. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać działanie tych zaworów, co najmniej raz w miesiącu. Następnym krokiem jest odpowietrzenie serwisowanej części instalacji. W przypadku braku zaworu odpowietrzającego, zaworu bezpieczeństwa lub pistoletu do przedmuchu, konieczne może być poluzowanie połączenia na danym elemencie. Należy to jednak robić ostrożnie i z przerwami, przy małych ciśnieniach w instalacji i w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości czekania aż układ sam się odpowietrzy. Przed rozpoczęciem pracy należy również sprawdzić stan narzędzi i elementów instalacji, aby upewnić się, że są one sprawne i bezpieczne do użytku.
 3. Zakończenie pracy. Po zakończeniu pracy należy zamknąć zawory odcinające i odpowietrzyć ponownie instalację. Konieczne jest również dokładne posprzątanie miejsca pracy oraz odpowiednie przechowywanie narzędzi i elementów instalacji. Ważne jest, aby stale być czujnym i uważać na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, takie jak praca na wysokości czy obecność ostrych przedmiotów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niebezpieczeństw lub problemów należy natychmiast zgłosić je do odpowiednich służb lub przełożonego. Przestrzeganie tych prostych, ale bardzo ważnych kroków pozwoli nam na bezpieczne i efektywne wykonywanie prac ze sprężonym powietrzem.
 4. Odpowiednie narzędzia i elementy instalacji. Ważne jest, aby używać narzędzi i elementów instalacji przeznaczonych do pracy ze sprężonym powietrzem, które spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i są odpowiednio oznakowane. Należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu tych narzędzi oraz elementów instalacji i natychmiastowym ich wymianie, jeśli stwierdzi się jakiekolwiek uszkodzenia lub braki. Należy również zachować ostrożność podczas pracy z narzędziami i elementami instalacji, szczególnie tymi, które mogą stanowić zagrożenie, takimi jak narzędzia tnące czy elementy o dużej masie.

Obsługa instalacji. Podczas obsługi instalacji ze sprężonym powietrzem należy zawsze zachować ostrożność i uważać na ewentualne niebezpieczeństwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonych przez producenta i stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Ważne jest również regularne sprawdzanie ciśnienia w instalacji oraz stanu zabezpieczeń, takich jak zawory bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast wyłączyć instalację i zgłosić problem do odpowiednich służb lub przełożonego.

Lekcje z przeszłości: Zapobieganie przyszłym wypadkom poprzez przestrzeganie zasad BHP w pneumatyce

Przestrzeganie przepisów i norm. Praca ze sprężonym powietrzem wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ważne jest, aby znać i stosować się do obowizujących przepisów, takich jak przepisy BHP, przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej czy przepisy dotyczące ochrony przeciwpyłowej. Należy również pamiętać o regularnym szkoleniu pracowników oraz przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu instalacji.

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy ze sprężonym powietrzem

Podczas pracy ze sprężonym powietrzem należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • Nie przekraczać dopuszczalnych ciśnień w instalacji.
 • Nie używać uszkodzonych narzędzi i elementów instalacji.
 • Nie narażać się na bezpośrednie działanie sprężonego powietrza.
 • Nie używać sprężonego powietrza do mycia skóry lub odzieży.
 • Nie używać sprężonego powietrza do przenoszenia osób lub przedmiotów.
 • Nie używać sprężonego powietrza do rozpylania środków chemicznych.

Stosowanie się do tych prostych zasad pozwoli nam na bezpieczne i efektywne wykonywanie prac ze sprężonym powietrzem.

Kompresory sprężonego powietrza są niezbędnymi urządzeniami w wielu gałęziach przemysłu, jednak ich użytkowanie wiąże się z koniecznością przestrzegania odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Oto kilka podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania kompresorów:

 1. Przed rozpoczęciem pracy z kompresorem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zaleceń producenta dotyczących bezpieczeństwa.
 2. Kompresor powinien być umieszczony w suchym i wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i ognia.
 3. Podczas pracy z kompresorem należy zachować ostrożność i unikać narażenia się na bezpośrednie działanie sprężonego powietrza.
 4. W przypadku wystąpienia awarii lub innych nieprawidłowości należy natychmiast wyłączyć kompresor i zgłosić problem do odpowiednich służb lub przełożonego.
 5. Kompresor powinien być regularnie konserwowany i sprawdzany pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub braków. W razie potrzeby należy wymieniać uszkodzone elementy.
 6. Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze należy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami BHP.
 7. Podczas pracy z kompresorem należy zachować ostrożność i unikać pracy w warunkach wilgotnych lub mokrych.
 8. Należy regularnie odpowietrzać instalację kompresora, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
 9. Podczas pracy z kompresorem należy zachować ostrożność i unikać narażenia na hałas i drgania.

Konsekwencje zaniedbania protokołów BHP w pracach pneumatycznych

 • Pracownik nie zakłada okularów ochronnych podczas pracy z wysokociśnieniowymi przewodami pneumatycznymi i pęknięty wąż rozpyla zanieczyszczenia do jego oczu. Pracownik może doznać poważnych obrażeń oczu, a nawet ślepoty.
 • Pracownik nie zapewnia właściwej wentylacji miejsca pracy podczas pracy z urządzeniami pneumatycznymi i wdycha szkodliwe opary. Pracownik może cierpieć na problemy z oddychaniem lub inne długotrwałe skutki zdrowotne.
 • Pracownik naprawia instalację pneumatyczną i nie przestrzega odpowiednich procedur lockout/tagout. Podczas pracy nad układem pracownik zapomina o zakręceniu głównego zaworu, co prowadzi do nagłego uwolnienia ciśnienia, gdy pracownik usuwa komponent instalacji. Pracownik zostaje zaskoczony i nie jest w stanie się ochronić, co skutkuje poważnymi obrażeniami ciała.
 • Pracownik pracuje przy urządzeniach pneumatycznych i nie zabezpiecza odpowiednio węży i złączek. Pracownik rozprasza się podczas pracy i nie dokręca prawidłowo złączy na przewodach. W wyniku tego jeden z przewodów zostaje odłączony i uderza pracownika podczas pracy. Pracownik doznaje poważnych obrażeń.

Czy artykuł okazał się pomocny?

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni ten post.

David jest redaktorem bloga pneumatig i głównym autorem jego artykułów. Jest także studentem automatyki na Politechnice Gdańskiej.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x