Zawór szybkiego spustu i jego zastosowanie we współczesnym przemyśle

Zaawansowane układy pneumatyczne korzystające ze sprężonego powietrza są podstawą wielu linii produkcyjnych oraz transportowych wykorzystywanych we współczesnym przemyśle. Nieodzowną częścią tych układów są elementy do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza. Do grona takich elementów zalicza się także zawór szybkiego spustu, który pozwala przekierować powietrze od siłownika do zaworu rozdzielającego, jak również z zaworu rozdzielającego do siłownika.