Jakie są rodzaje siłowników?

Siłowniki wykorzystywane są jako czynnik wykonawczy w maszynach i urządzeniach. Przetwarzają one energię medium roboczego na energię mechaniczną. Powszechność zastosowań powoduje duże zainteresowanie tymi urządzeniami.