Skuteczne metody usuwania wody z instalacji sprężonego powietrza

Woda w instalacji sprężonego powietrza jest powszechnym problemem, który może wystąpić z różnych powodów. Może pojawiać się w miejscach podłączenia odbiorników pneumatycznych, a także w instalacjach wykonanych z rur aluminiowych, które są narażone na silne wahania temperatury. Woda może pojawić się także w wyniku silnego rozprężania powietrza podczas działania narzędzi pneumatycznych.